Ring +45 30 50 00 31 eller mail@food-energy.dk

På vej mod grøn fjernvarme

Massive investeringer i det bornholmske fjernvarmenet det kommende år får viseren
til at pege mod grønt


2011: 9756 bornholmske boliger er koblet på fjernvarmen.
2016: Fjernvarmen udrulles i Svaneke, Listed og Årsdale.
2016: Fjernvarmen udrulles i Allinge, Tejn og Sandkaas.
2016: Mere end 11.000 bornholmske husstande vil have fjernvarme. Eller hvad der svarer til mere end halvdelen af de bornholmske husstande.
2016: Østkraft udfaser kul og olie til fjernvarme ved at investere 135 mio. kroner i et anlæg til flis.

NÆSTEN UDEN OLIE

Aakirkeby, Lobbæk og Vestermarie forsynes i dag med varme fra Aakirkeby Flisværk, der leverer varme på flis og gyllekraft.
Hasle, Sorthat og Muleby forsynes med varme fra Vestbornholms Varmeforsyning. Den primære kilde er halm.
Nexø og Snogebæk får varmen fra Nexø Halmvarmeværk
Klemensker får varmen fra Klemensker Halmvarmeværk.
Østerlars, Østermarie og Gudhjem får varmen fra Østerlars Halmvarmeværk.
Rønne får varme i radiatorerne fra affaldsforbrænding, flis, olie og kul.

2.200 TONS MINDRE CO2

I Gudhjem som er det seneste område, der er koblet på fjernvarmenettet har man opnået følgende resultater:

Tilslutningsprocenten er næsten : 92%

Antal kunder : 284

Reduktion af olieforbrug : 820 ton fyringsolie

Reduktion af CO2  : 2.200 ton

Beskæftigelse : ca. 45 mand i gennemsnit i Gudhjem i projektperioden

Ø-konomi : i en periode over 20 år vil omstillingen af oliefyring til fjernvarme i Gudhjem bidrage med 64 mio. kr. til det bornholmske samfund.

Brugerøkonomi : Alle fjernvarmekunderne vil tilsammen spare ca. 3,2 mio. kr. pr år på varmebudgettet, hver almindelig kunde burde spare ca. 10.000 kr./år, som jo uden tvivl vil komme ud og arbejde videre i det bornholmske samfund.

 

 

Østkraft Biokraft Bofa Bornholms Forsyning