Ring +45 30 50 00 31 eller mail@food-energy.dk

69% af vores affald bliver genanvendt

23 procent af vores affald bliver til fjernvarme i Rønne. Kun 8 procent bliver deponeret. En af årsagerne er blandt andet, at der kun er ganske få husstande, der har mere end 5 km til nærmeste  genbrugsstation


De korte afstande og lange åbningstider i weekenderne er med til at sikre, at vi får sorteret rigtig meget affald på Bornholm. Kun ved at sortere affaldet, kan man sikre, at affald rent faktisk også bliver til ressourcer.

Bofas genbrugscenter i Vestermarie sikrer, at den sortering, som du laver ude på containerpladsen også rent faktisk giver mening. Her bliver papir, pap, flasker, glasemballager, genanvendeligt plast, kasserede køleskabe, elektriske og elektroniske apparater til enten miljørigtigt genbrug eller sendt til genanvendelse. Dermed er det kun en lille del af det bornholmske affald, der ender på lossepladsen uden igen at gøre gavn.

Bofa og de bornholmske kommunalpolitikere er godt i gang med at forberede den kommende affaldsplan, som skal dække perioden 2014 – 2018. Der vil blive lagt op til, at vi bliver endnu bedre til at sikre ressourcernes kredsløb.

Det kan for eksempel være ved en yderligere sortering af dagrenovation, udnyttelse af energi og næringsstoffer i organisk affald, bedre udnyttelse af emballageaffald, fokus på farligt affald og mange andre ressourceoptimerende tiltag.

WWW